Ghế đôn inox, ghế đẩu inox


GHẾ ĐÔN 01
 - Ghế đôn vòng inox và các đặc điểm quy chuẩn do INOX ĐỨC HÀ sản xuất
 
GHẾ ĐÔN 02 - Ghế đôn chân thẳng và các đặc điểm quy chuẩn do INOX ĐỨC HÀ sản xuất

 
Ghế đôn chân thẳng mang lại không gian rộng rãi diện tích xung quanh đặt bàn ăn. Khi các nhà sản xuất khác vẫn sử dụng cao su mỏng, nút bên ngoài có độ bền thấp và hay bị bung thì chúng tôi đã nghiên cứu và làm ra loại cao su đặc đóng bên trong có độ bền sử dụng gấp 5 lần nút bên ngoài. Đó là một điều đặc biệt trong thiết kế sản phẩm của Inox Đức Hà !